Zmole

Katastrální území: 

Rozloha: 

3,00 ha

Dvě strže v prostoru severozápadního svahu lyžařské sjezdové tratě v Předklášteří. Dřevinná skladba pestrá (dub, osika, jedle, smrk, borovice, habr aj.), ekotonové lemy tvoří trnka a šípek.