Úvod

Vážení příznivci přírody,

tento web je uceleným přehedem registrovaných ekologicky významných krajinných prvků na Tišnovsku.

Ekologicky významný krajinný prvek (EVKP) je taková část krajiny, která zabezpečuje ekologickou stabilitu krajiny a současně nepřesahuje svojí rozlohou 10 ha. Je tvořen přírodě blízkými ekosystémy, které udržují přírodní rovnováhu. Mezi EVKP lze zařadit např. zbytek bukového lesa uprostřed smrkových monokultur, remízek uprostřed polí apod.

Zařazené ekologicky významné krajinné prvky jsou členěny dle katastrálních území obcí, ve kterých se nacházejí. Každý EVKP je charakterizován stručným popisem a jeho významem pro okolní krajinu. Některé texty jsou doplněny fotografiemi.

Jednotlivá EVKP můžete listovat dle katastrálních území (menu vlevo), ve jmenném seznamu nebo na interaktivní mapě.

Ekoporadna Tišnovsko