Slovník STG

Slovník STG či Geobiocenologické typizace
(3)4 AB (3)4 search for term

Abieti-querceta roboris-piceae, smrkové jedlové doubravy

1 B 3 search for term

Querceta typica, typické doubravy

1 BD 3 search for term

Ligustri-querceta, doubravy s ptačím zobem

2 AB 2-3 search for term

Fagi-querceta, bukové doubravy

2 AB-B 3 search for term

Pini-querceta, borové doubravy

2 B 2 search for term

Querceta petraeae humilia, zakrslé doub­ravy

2 B 3 search for term

Fagi-querceta typica, typické dubové bučiny

2 B 4 search for term

Fagi-querceta typica, typické bukové doubravy

2 BC 3 search for term

Fagi-querceta aceris, javorové bukové doubravy

2 BC 4-5 search for term

Fraxini-alneta, jasanové olšiny

2 BD 3 search for term

Fagi-querceta tiliae, lipové bukové doubravy

2 BD 3 search for term

Ligustri-querceta, doubravy s ptačím zobem

2 D 1 search for term

Corni-querceta superiora, dřínové doub­ravy vyššího stupně

3 AB 2 search for term

Querci-fageta subhumilia, zakrslé dubo­vé bučiny

3 AB 3 search for term

Querci fageta, dubové bučiny

3 B 1-2 search for term

Querci-fageta humilia, zakrslé dubové bučiny

3 B 3 search for term

Querci-fageta typica, typické dubové bučiny

3 BC 3 search for term

Querci-fageta tiliae aceris, lipojavorové dubové bučiny

3 BD 3 search for term

Querci-fageta tiliae, lipové dubové bučiny

3 CD-D 3 search for term

Corni-acereta fagi, dřínové javořiny s bukem

3-4 BC 4 search for term

Faxini alneta, jasanové olšiny

4 AB 3 search for term

Fageta abietino-quercina, jedlodubové bučiny

4 B 3 search for term

Fageta typica, typické bučiny

4 BC 3-4 search for term

Fageta aceris, bučiny s javorem

4 BC 4 search for term

Fageta aceris, javorové bučiny

4 BC-C 5 search for term

Fraxini-alneta aceris, jasanové olšiny s javorem