O nás

Ekoporadna Tišnovsko vznikla díky iniciativě občanského sdružení Za sebevědomé Tišnovsko, které v Tišnově funguje od roku 2003. Členové sdružení se snaží svým přístupem naplňovat cíle, které si předsevzali, a těmi jsou především zachování a obnova kulturního a přírodního dědictví Tišnovska, rozvíjení kvality životního prostoru obyvatel a jejich úzké zapojení ve správních řízeních.

Kromě jiných významných aktivit bylo velkým krokem tohoto sdružení v roce 2006 právě založení ekoporadny a zapojení se tak do Sítě EVVO JMK.

V rámci ekoporadny se snažíme lidem poskytovat informace týkající se životního prostředí a ekologie, nabízíme řadu zajímavých letáků a v našem zájmu je i rozšíření ekologické knihovny. Pořádáme exkurze pro veřejnost zejména po tišnovském regionu. Byli jsme např. v přírodní rezervaci Slunná, ve zdejších ekofarmách, v rekultivovaném lomu, v romantickém zákoutí Veselského Chlumu apod. Tvorbou podchodů jsme se zapojili do ochrany obojživelníků v okolí Bílého potoka a účastníci našich akcí si mohli vyzkoušet jaké to je mapovat významné krajinné prvky v okolí Braníškova. V podzimních a zimních měsících jsou naší stěžejní náplní besedy, které pořádáme ve spolupráci s Městskou knihovnou Tišnov. Pro zájemce jsme zatím přichystali témata jako je ekologické stavitelství, domácí ekologie, přírodní zahrady a permakultura, chemické látky v našich domácnostech a další zajímavosti. Mezi největší akce roku pak patří oslavy Dne stromů s již tradiční anketou Strom Tišnovska a Dne Země, které provází ekojarmark a čištění břehů vodních toků v okolí. Zapojili jsme se také do ochrany výra velkého a pomohli uspořádat sbírku na zajištění kamerového systému, který by zajistil bezpečnost hnízdění.

Za zmínku stojí i naše drobná publikační činnost. Vydali jsme leták o ochraně obojživelníků v přírodním parku Bílý potok. Podíleli jsme se na tvorbě letáku o třídění odpadu v Tíšnově. Ve svých rukou držíte informační brožurku Ekologicky významné krajinné prvky na Tišnovsku a v přípravách je také vydání brožurky o památných stromech na Tišnovsku.

Věříme, že naše aktivity mají smysl a jsou obohacením pro obyvatele zdejšího regionu. Díky jejich pořádání se vytvořil okruh lidí, kteří se zapojují do naší činnosti a podporují myšlenku vzájemné ochrany našeho prostředí.

Máte-li chuť se připojit, neváhejte nás kontaktovat. Budeme se těšit.

Stránky spolku:  sebevedome.tisnovsko.eu