Zářez u tratě

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,60 ha

Svah zářezu železniční trati s jižní expozicí s bohatým výskytem suchomilné a teplomilné vegetace. V porostu svídy a trnky je z význačnějších druhů zastoupena růže galská.