Zadní díly

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,00 ha

Nadmořská výška: 

285 – 305 mnm

Krátké strmé svahy východní expozice, ohraničující širokou pravobřežní nivu Lubě, s druhově pestrým listnatým remízem - dub zimní (Quercuscus petraea), babyka (Acer campestre), třešeň ptačí (Cerasus avium), hrušeň polnička (Pyrus pyraster), osika (Populus tremula), keřově patro tvoří líska obecná (Corylus avellana). Na jižní okraj navazují postagrární lada s masovým výskytem třešně křovité (Cerasus fruticosa).

Péče: zachovat pestrou listnatou dřevinnou skladbu (včetně třešně, hrušně i lísky).