Za Žlíbkami

Katastrální území: 

Rozloha: 

4,50 ha

Nadmořská výška: 

270 – 392 mnm

Porost na soustavě mezí na svahu se severozápadní expozicí nad Heroltickým rybníkem. Původně extenzívní ovocný sad třešní (Cerasus sp.), jabloní (Malus domestica) a švestek (Prunus domestica), dnes většinou s keřovým podrostem a pomístně vtroušenými dřevinami - dub zirriní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus).

Významné druhy živočichů: Mravenci rodu Formica.

Péče: Udržovat ve stávajícím stavu, volné plochy kosit.