Vinohrad

Katastrální území: 

Rozloha: 

6,00 ha

Travinobylinná lada s roztroušenými keři růže šípkové (Rosa canina), trnky obecné (Prunus spinosa) aj. Po svahu přibývá olše šedé (Alnus incana), vytvářející houštiny.

Péče: Ponechat přirozenému vývoji, popř. kosení.