Vinohrad

Katastrální území: 

Rozloha: 

2,30 ha

Nadmořská výška: 

265 – 300 mnm

Spodní část teplých jižních svahů nad nivou Lubě v nadm. výšce 265 - 300 m. Travobylinná lada při okraji převážně borových lesů s výskytem teplomilných a suchomilných druhů rostlin - např. bělozářka větvitá. Druhově bohatá entomofauna .

Zásady péče: ponechat přirozenému vývoji.