Vidové

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,70 ha

Remízek na krátkém strmém svahu východní expozice nad potokem Besének. Pestrá dřevinná skladba – javor mléč, babyka, olše lepkavá a šedá, dub zimní, habr, jilm, třešeň – i druhově pestrý bylinný podrost – Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, Aedopodium podagraria, Corydalis pumila, Corydalis solida, Gagea lutea, Ficaria verna, Pulmonaria officinalis, Lamium galeobdolon aj.

V současnosti bez výrazného ohrožení.

Součást kostry ekologické stability: EVKP - význam lokální