V dílech

Katastrální území: 

Rozloha: 

3,30 ha

Opuštěné sady, agrární lada a opuštěný lůmek na skalnatém výchozu, postupně zarůstající šípkem, trnkou a brslenem. V podrostu běžné suchomilné a teplomilné druhy rostlin. Část plochy zalesněna borovicí, na vysoké mezi rostou duby. Hnízdiště ptactva.