Úsušský remízek

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,34 ha

Nadmořská výška: 

500 mnm

Okraj vrcholového temene, mírně skloněný k východu, s remízkem, z větší části habrovým (Carpinus betulus), z menší části bukovým (Fagus sylvatica) s příměsí smrku ztepilého (Picea abies). Při   okrajích rostou líska obecná (Corylus avellana) a hloh (Crataegus sp.).        

Péče: při probírkových zásazích podporovat buk na úkor habru a smrku. V budoucnu zajistit přirozenou obnovu buku.