Úsušská rokle I

Katastrální území: 

Rozloha: 

v k. ú. Úsuší 1,60 ha

Nadmořská výška: 

410 – 430 mnm

Až deset metrů hluboká strž, zahloubená do deluviálních sedimentů, protékaná drobným potůčkem, s izolovaným listnatým lesíkem s dominancí dubu zimního (Quercus petraea) a habru obecného (Carpinus betulus), s příměsí javoru klenu (Acer pseudoplatanus), lípy srdčité (Tilia cordata), buku lesního (Fagus sylvatica), břízy (Betula pendula) a smrku (Picea abies).

Péče: Pouze menší část lokality je zařazena do kultury les, je nutno začlenit ji celou. Při probírkových zásazích podporovat zejména buk a dub na úkor habru. Při obnově zajistit přirozené zmlazení listnáčů.