U závisti

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,25 ha

Květnatá louka na prudkém svahu Čihadla do údolí Závistky s jihovýchodní expozicí. Bohatá lokalita hmyzu.

Zásady péče: Neorat, nekultivovat, nehnojit, kosit.