U tratě

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,10 ha

Svahy náspu trati a přilehlá stráň k silnici s bohatým křovinným patrem. V úpatní části vzrostlé lípy a kříže z 19. stol.