U tabule

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,20 ha

Nadmořská výška: 

460 – 472 mnm

Vrcholové hřbety Tabule a Ždance a jejich svahy různých expozic, rozdělené údolím.

Komplex převážně listnatých lesních porostů s převahou dubu zimního a s příměsí buku, habru, javoru klenu a babyky. Bylinný podrost tvoří strdivka jednokvětá, lipnice hajní, ostřice prstnatá, česnáček lékařský, mařinka vonná, kopytník evropský, kyčelnice cibulkonosná, jaterník podléška, hluchavka pitulník, plicník lékařský, bažanka vytrvalá aj.

Péče: Nezbytné je zachovat listnatou dřevinnou skladbu. Zbytky nejstarších porostů s převahou dubu je nutno obnovovat opět na převážně dubové, nezbytné je zajistit obnovu i vtroušených javorů a zvláště buku.