U koupaliště

Katastrální území: 

Délka: 

0,25 km

Nadmořská výška: 

246 mnm

Zbytky starých břehových porostů podél spodního toku Závistky a bývalého mlýnského náhonu složené z topolu černého (Populus nigra), olše lepkavé (Alnus glutinosa), vrb (Salix sp.) a jasanu (Fraxinus sp.).

Péče: Zachovat souvislost břehového porostu, hospodařit jednotlivým výběrem