U Hradčanské zastávky

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,70 ha

Nadmořská výška: 

252 mnm

Antropogenně upravený reliéf - plošinka a krátké JZ-J svahy na vápnitých neogenních píscích. Lada druhotně osídlena druhově velmi bohatými teplomilnými travinobylinnými společenstvy. Výskyt xerotermních druhů plžů.

Významné druhy rostlin: Divizna rakouská (Verbascum austriacum), pochybek prodloužený (Androsace elongata), pipla osmahlá (Nonnea pulla).

Péče: Ponechat přirozenému vývoji