U Drásovského mostu

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,60 ha

Nadmořská výška: 

260 – 270 mnm

Jižní úpatí svahu Klucaniny nad nivou Lubě v nadm. výšce 260 - 270 m. Travobylinná lada s keři na okraji převážně borových lesů. Výskyt Vzácných suchomilných a teplomilných druhů rostlin - hvězdnice chlumní, černohlávek velkokvětý. Bohatá entomofauna.

Zásady péče: neorat, nehnojit, nezalesňovat.