U dálnice

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,25 ha

Nadmořská výška: 

270 – 280 mnm

Antropogenní val nad tokem Lubě s jižní až jihovýchodní expozicí v nadm. výšce 270 - 280 m. Travobylinná teplomilná vegetace - čilimník řezenský, ožanka kalamandra, rozchodník prudký, šalvěj luční. Ohroženo ruderalizací. Bohatá entomofauna.