U cesty

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,20 ha

Součastný stav společenstev: Meze u polní cesty při V okraji obce. Na části souvislý porost dřevin (habr, trnka, jilm, růže šípková, bez černý, jasan a líska), na části travinobylinná společenstva s kručinkou německou a barvířskou, mateřídouškou obecnou, pupavou bezlodyžnou, bikou ladní, silenkou nicí, tomkou vonnou, jestřábníkem chlupáčkem, rožcem rolním, rozrazilem rezekvítkem.

Využívání: meze u cesty

Významné druhy rostlin: čilimník řezenský, vřes obecný, kokrhel menší

Znehodnocení: Ve spodní části ve skupině dřevin skládka stavební suti, uprostřed lokality soukromý oplocený pozemek.

Způsob vymezení: Lokální biokoridor směrně vymezený

Návrh opatření: Zamezit dalšímu ukládání odpadu, travinná společenstva udržovat dosavadním extenzívním způsobem.

Cílová společenstva: travinobylinná, linie dřevin

 

Funkční typ a biogeografický význam: Součást lokálního biocentra

Geobiocenologická typizace: 3 AB 3

Stupeň ekologické stability: 3 - 4