U Bucků

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,30 ha

Extenzívní sad, agrární ladapolokulturní květnatá louka se suchomilnými a teplomilnými druhy rostlin a bohatou entomofaunou. Ve spodní části navazuje zbytek vlhkomilných porostů u zasypaného náhonu.