Svobodnice – Janoškova zmola

Katastrální území: 

Rozloha: 

3,00 ha

Nadmořská výška: 

312 – 340 mnm

Úpatní části jižně až jihozápadně exponovaných svahů na rozhranní Žernovické hrásti a Boskovické brázdy. Ve východní části přetíná lokalitu strž Janouškovy zmoly.

Mozaika ekotonových společenstev lesního okraje, zpustlých extenzívních sadů, polokulturních luk a lad s teplomilnými společenstvy, rozčleněná liniemi dřevin. V liniích roste například hloh (Crataegus sp.), osika obecná (Populus tremula), svída krvavá (Swida sanguinea) a trnka obecná (Prunus spinosa).

Významné druhy živočichů: Ťuhýk obecný (Lanius collurio), křepelka polní (Coturnix coturnix).

Významné druhy rostlin: Hvězdnice chlumní (Aster amellus).

Péče: Nezalesňovat, kosení příp. redukce dřevin ve prospěch volných ploch s cennými společenstvy, využívání jako extenzívního sadu s hlubší půdou.