Svatoslavské kamenice

Katastrální území: 

Délka: 

300 m

Stará kamenice nad polní cestou s typickými travinobylinnými společenstvy mezí.

Péče: ponechat přirozenému vývoji, nehnojit.