Suchá loučka

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,40 ha

Součastný stav společenstev: Loučka na svahu JZ expozice s roztroušenými dřevinami (dub zimní, borovice lesní, lípa velkolistá, bříza bílá). V bylinném patře tomka vonná, bika ladní, třeslice prostřední, rozrazil rezekvítek, kontryhel obecný, mateřídouška obecná, rožec rolní, devaterník penízkovitý, při lesním okraji hojně kručinka německá. Jižní cíp nesekán - zarůstá třtinou křovištní.

Využívání: louka

Znehodnocení: Horní lem u pole ruderální (kopřiva a svízel přítula), jižní nesekaná část zarůstá třtinou křovištní.

Návrh opatření: Loučku obhospodařovat jako dosud, jižní část začít pravidelně kosit, od pole izolovat keřovým lemem.

Cílová společenstva: luční

 

Funkční typ a biogeografický význam: Interakční prvek lokální

Geobiocenologická typizace: 4 AB 34

Stupeň ekologické stability: 3 - 4