Strejčkov

Katastrální území: 

Rozloha: 

2,30 ha

Nadmořská výška: 

410 – 425 mnm

Ovocný sad s mezemi nad potokem Závistka, jihovýchodní expozice. Částečně zarůstá přirozenou sukcesí borovice lesní (Pinus sylvestris), habru (Carpinus betulus) a lísky (Coryllus avellana).

Péče: Pravidelné kosení, nenechat zarůst dřevinami.