Stanovisko

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,10 ha

Nadmořská výška: 

484 mnm

Vrcholové temeno s kamenicemi.

Uprostřed rozlehlých agrocenóz ostrůvek dřevinných lad. Staré ovocné stromy (třešeň, hrušeň) jsou souvisle podrostlé keři (růže šípková, trnka obecná). Zvláště při okrajích roste vitální populace řešetláku počistivého - jedna z nejvýše položených lokalit tohoto teplomilného keře na Tišnovsku.

Péče: Nedopustit likvidaci dřevinných lad. Staré ovocné stromy je třeba průběžně nahrazovat mladými vysokokmeny.