Šerkovický rybníček

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,00 ha

Drobný rybníček obklopený lemem přírodě blízkých luk. Ve vtokové části rybníčku souvislý porost rdestu (Potamogeton sp.). Rybníček je ojedinělou lokalitou rozmnožování obojživelníků.

V současnosti bez výrazného ohrožení.

Součást kostry ekologické stability: EVKP - význam lokální