Šerkovické padělky

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,40 ha

Nadmořská výška: 

310 mnm

Dolní část mělkého úvalu v dam. výšce 310 m protékaná občasnou vodotečí. Ojedinělý zbytek louky s vlhkomilnými druhy rostlin (blatouch bahenní, rákos).

Zásady péče: neodvodňovat, neorat, nehnojit, kosit.