Sekerky

Katastrální území: 

Rozloha: 

4,40 ha

Nadmořská výška: 

295 – 340 mnm

Travnaté agrární terasy a strže s kulturními a polokulturními loukami s roztroušenými dřevinami a zbytky ovocných stromů.

Péče: kosení, redukce dřevin ve prospěch volných travnatých ploch.