Scyhrák – Kolbábka

Katastrální území: 

Rozloha: 

2,00 ha

Nadmořská výška: 

280 – 310 mnm

Úpatní svahy Klucaniny západní až jihozápadní expozice a spodní část svahového žlebu s travinobylinnými lady se zbytky starého ovocného sadu (třešně, višně, švestky) s druhově bohatými teplomilnými společenstvy. Do severního okraje zasahuje borový (Pinus sylvestris) lesík.

Významné druhy rostlin: Čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), modravec chocholatý (Leopoldia comosum).

Péče: Kosení, případně obnovit využití jako extenzívního sadu.