Samotínská lada

Katastrální území: 

Rozloha: 

5,00 ha

Nadmořská výška: 

445 – 470 mnm

Mírné, pomístně strmější svahy jihozápadní, západní, severní a severovýchodní expozice, místy rozčleněné mezemi, sbíhající od čela vrcholového hřbetu Stanoviska.

Komplex travinobylinných pastvinných lad s jednotlivě, skupinově i liniově roztroušenými dřevinami (dub zimní, borovice lesní, růže šípková, třešeň, jíva, ořešák aj.). V travinobylinných ladech rostou ovsík vyvýšený, třtina křovištní, kostřava ovčí, máčka rolní, pryšec chvojka, mateřídouška vejčitá, svízel syřišťový, berník obecný, chrpina luční, řepík lékařský, kozinec sladkolistý, jestřábník chlupáček, kyselka obecná, světlík lékařský, třezalka tečkovaná, mochna stříbřitá, pampeliška srstnatá, pampeliška podzimní, černohlávek obecný, janovec metlatý aj. Ve vrcholové části akátový lesík.

Péče: Nepříznivé sukcesi třtiny křovištní a ruderálních druhů je třeba zabránit znovuzavedením extenzívní pastvy ovcí. Části s hlubšími půdami je možno využít pro extenzívní vysokokmenné sady. Nežádoucí je zalesnění případně přeměna na chatovou kolonii.