Šafranice

Katastrální území: 

Rozloha: 

8,00 ha

Nadmořská výška: 

350 – 360 mnm

Extenzivní sady na prudkých svazích s východní expozicí v nadm. výšce 350 – 360 m. V podrostu řada teplomilných a suchomilných druhů (např. hořeček brvitý aj.).

Zásady péče: Neorat, nehnojit, kosit.