Rašovská lada

Katastrální území: 

Rozloha: 

3,61 ha

Charakter lokality: Segment bohatého subxerofilního společenstva, podmíněný podložím krystalického vápence a teplým svahem. Vzácné, regionálně ohrožené druhy bylin, zvláště chránění živočichové.

Ochranný režim: Ponechat v současném stavu, vhodným využitím by byla extenzivní pastva. Nepřipustit další zalesnění ani další rozvoj chatové kolonie. Občasná částečná likvidace náletu keřů.