Příčky

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,60 ha

Nadmořská výška: 

390  – 415 mnm

Krátký strmý svah jižní expozice do širokého úvalu drobného pravobřežního přítoku Jamenského potoka.

Subxerotermní lada, zarůstající živelným náletem dřevin (třešeň, hrušeň, růže šípková, hlohy, trnka obecná, řešetlák počistivý, svída krvavá). Druhově bohatá společenstva lad tvoří válečka prapořitá, ovsík vyvýšený, kostřava žlábkatá, mateřídouška vejčitá, hnidák kostrbatý, máčka rolní, dobromysl obecná, pryšec chvojka, rozchodník šestiřadý, starček přímětník, marulka klinopád, divizna rakouská, srpek obecný, mařinka psí, řepík lékařský, devaterník penízkovitý, mochna jarní, jetel alpský, chrpa čekánek, chrpa porýnská, svízel syřišťový, čilimník řezenský, pupava bezlodyžná, kozinec sladkolistý, violka srstnatá aj., místy je hojná teplomilná růže galská. Jedná se o jednu z mezních a přitom druhově bohatou lokalitu teplomilných druhů v povodí Svratky.

Péče: Lokalitu je možno využít pro extenzívní pastvu nebo jako extenzívní sad. Je třeba zabránit rozrůstání živelného náletu dřevin. Důležité je zachovat trvalé travní porosty nad lokalitou, aby nedocházelo ke splachu z orných půd.