Přední hakenské strže

Katastrální území: 

Rozloha: 

5,00 ha

Nadmořská výška: 

385 – 480 mnm

Soustava strží na svazích údolí Bílého potoka, ve spodní části s četnými kamennými stupni a vodopády. Ve východní strži, nejhlubší a nejširší, vytvořeno ploché dno z drobného fylitového štěrku. Četné svahové prameny na dně údolí periodicky vysychající. Ve stržích jsou přírodě blízká klenbová společenstva převážně listnatých druhů dřevin: habru obecného (Carpinus betulus), javoru klenu (Acer pseudoplatanus), babyky obecné (Acer campestre), Iípy malolisté (Tilia cordata}, osiky obecné (Populus tremula), břízy (Betula sp.). Na dně údolí ve východní strži je souvislý porost olše lepkavé (Alnus glutinosa). Klenbové společenstvo je obklopeno lemem převážně jehličnatých výsadeb.

Péče: těžba jednotlivým výběrem, podpora dřevin přirozené skladby.