Podskalky

Katastrální území: 

Rozloha: 

2,80 ha

Nadmořská výška: 

299 mnm

Travnatá lada na vyvýšenině nad údolím Besénku v nadm. výšce 299 m s četnými teplomilnými druhy rostlin a roztroušeným náletem habru, dubu a babyky. Výskyt teplomilných druhů hmyzu. Pravobřežní svah Besénku zarostlý duby, habry, javory, místy akátem.

Zásady péče: lada nehnojit, neorat, kosit, zamezit rozšíření akátu.