Pod Zhoří

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,60 ha

Nadmořská výška: 

390 – 420 mnm

Soustava mezí nad obcí s listnatým porostem a zbytky ovocných sadů se značným protierozním a krajinotvorným významem.

Péče: Zabránit ruderalizaci bylinného patra, pravidelné kosení.