Pod Železným

Katastrální území: 

Rozloha: 

2,00 ha

Periodicky podmáčená pole, dříve louky podél drobného potůčku. Významné hnízdiště ptactva – čejka chocholatá, strnad rákosní.