Pod Výrovkou

Katastrální území: 

Délka: 

0,3 km

Nadmořská výška: 

250 mnm

Linie starých lip velkolistých (Tilia plathyphyllos) a babyky (Acer campestre) na katastrální hranici podél lesního okraj e komplexu Výrovky.

Péče: Podle potřeby zajistit ošetření lip, jinak ponechat přirozenému vývoji.