Pod Svobodnicí

Katastrální území: 

Délka: 

0,4 km

Nadmořská výška: 

314 mnm

Linie keřů na mezi u silničky ze Železného do Drásova složená z řešetláku počistivého (Rhamnus catharica), trnky obecné (Prunus spinosa), růže šípkové (Rosa canina), hlohu (Crataegus sp.), babyky (Acer campestre) a bezu černého (Sambucus nigra).

Péče: Potlačovat bez, jinak ponechat přirozenému vývoji