Pod Strážnou

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,30 ha

Nadmořská výška: 

322 – 348 mnm

Porost podél polní cesty vedoucí od obce k severozápadu po svazích východní a jihovýchodní expozice a na cestu navazující meze původně porostlé ovocnými stromy, u velkého dubu zimního (Quercus petraea) vyhlídka s lavičkou.

Významné druhy rostlin: Dub zimní s ochmetem evropským (Loranthus europaeus), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), kopytník evropský (Asarum europaeum), lecha jarní (Lathyrus vernus).

Významné druhy živočichů: mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)

Péče: Ponechat přirozenému vývoji.