Pod Špilberkem

Katastrální území: 

Rozloha: 

2,00 ha

Nadmořská výška: 

440 – 420 mnm

Luční porost na stráni nad komunikací, v horní i spodní části ovocný sad, vtroušený porost přechází do lesa.

Péče: Kosením udržovat travnaté plochy, zabránit zarůstání dalších ploch dřevinami.