Pod Ochůzkou

Katastrální území: 

Rozloha: 

1,70 ha

Zářez drobného potůčku s druhově pestrým ne zcela souvislým porostem. Travobylinná mokřadní společenstva.