Pod novou silnicí

Katastrální území: 

Délka: 

0,5 km

Nadmořská výška: 

244 – 246 mnm

Linie podél odvodňovacího příkopu od silnice směrem k vodárně - v souvislém porostu rákosu (Phragmites sp.) se začíná objevovat vzrostlý nálet vrb (Salix sp.).

Péče: Ponechat přirozenému vývoji.