Pod Doubravou

Katastrální území: 

Rozloha: 

3,10 ha

Nadmořská výška: 

260 – 321 mnm

Svah s jižní až jihovýchodní expozicí, na kterém se nachází mozaika typů porostu včetně lesních, soustava mezi s převážně keřovým porostem, které má značný protierozní a krajinotvorný význam.

Významné druhy rostlin: Zimolez obecný (Lonicera xylosteum), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis).

Péče: Zabránit ruderalizaci porostu, kosit volné plochy.