Pod dlouhými padělky

Katastrální území: 

Rozloha: 

3,00 ha

Nadmořská výška: 

450 – 492 mnm

Nevýrazné dno sesuvného údolí s nevýrazným periodickým tokem s mozaikou kulturních luk, sadů, mezí, vrbových porostů podél toku. Příklad kulturní zemědělské krajiny.

Péče: nehnojit, zabránit skládkování domovního odpadu.