Pod Čudánkou

Katastrální území: 

Délka: 

0,65 km

Nadmořská výška: 

460 – 487 mnm

Mělký údolní zářez periodického vodního toku, ve střední části prameniště, v horní ovocný sad. Podél potoka rozvolněný břehový porost s vrbou (Salix sp.), jívami (Salix caprea). V sadu jabloně (Malus domestica), třešeň (Cerasus sp.), švestka (Prunus domestica).

Péče: Zabránit zarůstání zamokřené louky plevelem, pravidelně kosit, břehové porosty doplnit pro zlepšení jejich druhové skladby.