Pod Březím

Katastrální území: 

Rozloha: 

0,30 ha

Nadmořská výška: 

318 mnm

Krátké strmé svahy jižní expozice v nadmořské výšce cca 318 metrů. Druhově bohaté ekotonové společenstvo na okraji dubovo-borového lesa. Společenstva suchomilných a teplomilných druhů rostlin, z nichž některé jsou vzácné - např. bělozářka větvitá. Bohatá entomofauna.

Zásady péče: ponechat přirozenému vývoji, neorat, nehnojit, kosit.