Pastviska

Katastrální území: 

Rozloha: 

4,20 ha

Mozaika mokřadních společenstev, polokulturních luk, travobylinných lad a rozptýlené dřevinné vegetace v údolí Rašovského potoka.